PEP Power 2 Focus

Op vele vlakken wordt er continu van ons gevraagd om goede prestaties te leveren, zowel op school, in het werk als in de sport. Dat blijkt in de praktijk vaak een echte uitdaging. 

In Power 2 Focus pakken wij doelgericht onder meer de volgende problemen aan:

  • Het lukt niet om mijn hoofd erbij te houden, raak snel afgeleid;
  • Ik begin vol goede moed, maar snel is de motivatie weg;
  • Ik kom steeds tijd te kort, ben vaak te laat; 
  •  Er komt steeds van alles tussendoor, het schiet maar niet op;
  • Ik stel mezelf ambitieuze doelen, maar het lukt niet die te bereiken;
  • Er zit veel meer in aan talent, maar het komt er te weinig uit.

In Power 2 Focus gaan wij samen aan de slag om dit om te buigen naar positieve gedachten en resultaten. De drie pijlers van PEP Power 2 Focus zijn:

Motivatie: hoe sterk ben je gericht op de gewenste prestaties?
Concentratie: hoe sterk/lang is de focus/aandacht?
Organisatie: hoe zijn  de planning/opbouw/praktische aanpak?

Door middel van gedragsobservaties, persoonlijke (team)gesprekken en vragenlijsten/tests wordt het persoonlijke MCO-profiel opgesteld. Daarin staat welke factoren/omstandigheden/personen bepalend zijn, zowel aan de positieve als de belemmerende kant.  

Met wetenschappelijk onderbouwde methodes en technieken worden de juiste mindset en voorwaarden gecreëerd voor positieve gedragsresultaten. Daarin worden onder meer de volgende doelen bereikt:  

  • Van extrinsieke naar intrinsieke motivatie, niet ‘moeten’ maar zelf willen;
  • Leren creëren van juiste omstandigheden om te kunnen presteren;
  • Leren om doelgericht hulp/steun te zoeken bij de juiste mensen;
  • Assertief leren omgaan met belemmerende/ afleidende factoren/personen.

Wij leggen dit alles vast in een persoonlijk PEP-plan om dit tot langdurige, blijvende resultaten te komen. 

Klik hier om geheel vrijblijvend je (offerte)vraag aan ons voor te leggen.  

Schuiven naar boven