PEP-plan 

Om ervoor te zorgen dat de persoonlijke PEP-doelen worden gerealiseerd en ook op de lange termijn worden vastgehouden, leggen wij die vast in een persoonlijk PEP-plan.

Dat lijkt op het wel bekende Persoonlijke Ontwikkel Plan (POP) en POP-gesprek, maar dan vanuit de uitgangspunten en leerdoelen van het persoonlijke PEP-program. 

  • Waar sta ik op dit moment?
  • Wat zijn de gewenste lange-termijn-doelen? Waar sta ik over 2-5 jaar?
  • Welke persoonlijke talenten wil ik meer/beter gaan benutten?
  • Wat zijn mijn algehele levensdoelen, normen en waarden?
  • Welk gedrag wil ik positief veranderen/ombuigen
  • Hoe ziet mijn persoonlijke SWOT-analyse eruit?
Dit plan maken wij graag zo helder en SMART als mogelijk, onder het motto ‘Hoe concreter, hoe beter’
Schuiven naar boven