PEP Keep Your Balance

Tegenwoordig wordt er steeds meer gevraagd en verwacht. Op school, op sociaal vlak, in de sport et cetera ligt de lat continu hoog. Dat brengt vaak veel druk, onrust, stress en (negatieve) emoties met zich mee. 

Om prettig en effectief te kunnen (blijven) functioneren, moet er zo veel mogelijk balans, ontspanning en rust zijn in het hoofd. 

Door een effectieve mix van fysieke, mentale oefeningen, onder andere uit de Positieve psychologie, Mindfulness en Yoga/Meditatie leren deelnemers:

  • Zich zowel mentaal als fysiek beter te ontspannen;
  • Afstand te nemen van alle dagelijkse druk en hectiek;
  • Zich bewust te focussen op het hier en nu;
  • Zelf rust/ruimte creëren in het hoofd;
  • Storende/stressende gedachten ‘uit te zetten en/of te omzeilen;
  • Zich zowel effectief als mentaal en fysiek doeltreffend weer op te laden.
Voor kinderen hebben wij Keep Your Balance Kids die qua oefeningen en inhoud  specifiek op kids is afgestemd. 
Schuiven naar boven